Pakkepriser

Pakkepriser for 2021


Grund pakke     

Kr. 2604,00

Mellem pakke

Kr. 5124,00

Stor pakke


Medlemskontingent er ikke inkluderet i pakkepriserne.

Kr. 6504,00Hvert medlem betaler kontingent til foreningen, for hver tilslutning medlemmet råder over. Kontingentet - som er afhængig af den valgte programpakke– fastsættes på den ordinære generalforsamling for det næstkommende år på baggrund af de forventede priser på programpakker og forventede udgifter til foreningens drift.

Medlemskontingentet opkræves efter generalforsamlingens godkendelse.

Ved ændring i valget af programpakke er foreningen berettiget til at opkræve det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ændringsgebyr.

 

Cookies

Kontakt

Holbæk Vestantennelaug
Kalundborgvej 124
4300 Holbæk
admin@holbaekvestantenne.dk