Kontingent

Antennekontingent for 2017

Grund pakke     

Kr. 2.748,00

Mellem pakke

Kr. 5.028,00

Stor pakke

Kr. 6.228,00

 

Hvert medlem betaler kontingent til foreningen, for hver tilslutningmedlemmet råder over. Kontingentet - som er afhængig af den valgte programpakke– fastsættes på den ordinære generalforsamling for det næstkommende år påbaggrund af de forventede priser på programpakker og forventede udgifter tilforeningens drift.

Medlemskontingentet erlægges og opkræves efter bestyrelsens nærmerebeslutning.

Ændring i programpakke kan kun ske med 1 måneds skriftligt varsel tiludgangen af et kalenderkvartal.

Ved ændring i valget af programpakke er foreningen berettiget til atopkræve det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ændringsgebyr.

 

Cookies

Kontakt

Holbæk Vestantennelaug
Kalundborgvej 124
4300 Holbæk
admin@holbaekvestantenne.dk