Kontingent

Antennekontingent for 2019

Grund pakke     

Kr. 3089,00

Mellem pakke

Kr. 5492,00

Stor pakke


Pakkerne er incl. medlemskontingent

Kr. 6867,00Hvert medlem betaler kontingent til foreningen, for hver tilslutning medlemmet råder over. Kontingentet - som er afhængig af den valgte programpakke– fastsættes på den ordinære generalforsamling for det næstkommende år på baggrund af de forventede priser på programpakker og forventede udgifter til foreningens drift.

Medlemskontingentet opkræves efter generalforsamlingens godkendelse.

Ændring i programpakke kan kun ske med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderkvartal.

Ved ændring i valget af programpakke er foreningen berettiget til at opkræve det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ændringsgebyr.

 

Cookies

Kontakt

Holbæk Vestantennelaug
Kalundborgvej 124
4300 Holbæk
admin@holbaekvestantenne.dk